Skip to main content

Programm

Eesti 200 Tartu

Eesti 200 seisab järgmiste põlvede eest, teeb teaduslikul teadmisel põhinevaid otsuseid ning seisab avatud, uuendusmeelse ja euroopaliku Eesti eest. Meie ees on väljakutsed, mille lahendamine nõuab pikka vaadet ja julgeid otsuseid: inimeste heaolu tõstmine, riigi julgeoleku tagamine, demokraatia kaitsmine, majanduse konkurentsivõime kasvatamine ning globaalse kliimakriisi lahendamine. Meie meeskond on koostanud pika plaani Eestile, mis keskendub haridusele, julgeolekule, energeetikale, riigivalitsemise reformile ja Eesti kultuuri kaitsele. Eesti 200 on uued inimesed ja uus energia, mis toob muutuse Eesti juhtimisse.

 

  1. Haridus teeb meid targaks ja haridus vajab investeeringuid. Toome alus-, üld- ja kõrgharidusse igal aastal 250 miljonit eurot lisaraha.
  2. Lahendame energiakriisi. Ehitame tuuleenergia võimsused ja võrgu võimsused päikeseparkide liitumisteks. Sellest sõltub kliimamuutustega toimetulek, inimeste heaolu ja majanduse konkurentsivõime.
  3. Toetame ettevõtlust. Peame oluliseks, et Eesti püsib innovaatiliste iduettevõtete maailma tipus. Pooldame ettevõtete teadus- ja arenduskuludele soodustuste kehtestamist.
  4. Väärtustame kultuuri ja sporti. Toome 90 miljonit EUR lisaraha kultuuri ja sporti andes ettevõtetele võimalusesuunata kuni 3% makstavast käibemaksust tulumaksusoodustusega kultuuri- või spordiühingule.
  5. Võitleme Eesti inimese tervise eest. Lahendame ravijärjekordade probleemi ja pöörame eritähelepanu perearstide abi kättesaadavusele.
  6. Toome Tartusse riikliku investeeringu – multifunktsionaalse kultuuri-, pere- ja spordiürituste halli.
  7. Väärtustame igat last. Toetame võrdselt nii esimeste, teiste kui kolmandate ja enamate laste sündimist ja teeme suurperede toetused vajaduspõhiseks.
  8. Peatame bürokraatia vohamise. Eesti peab saama esimeseks nutikaks personaalseks riigiks maailmas, kus digitehnoloogiaid kasutades suudab riik toetada igat inimest just sellisel moel, nagu vaja.

 

EESTI 200 TÄISPROGRAMM – Kõikide võimaluste Eesti