Lugu ilmus Tartu Postimehes 2021 september

See, et Reformierakond on Tartus harjunud teerulliga oma otsuseid tegema, on ammu teada, võimatu on aga mõista sotsiaaldemokraatide seisukohti ja propagandat elurikkuse teemal.

Kuidas siis ikkagi on selle rohepesu ja elurikkuse teemaga sotside vaates Tartus? Nad kirjutavad toredaid lugusid (Heljo Pikhof, „Sammhaaval tasakaalu poole linnalooduses“, 7. september, Tartu Postimees), kui oluline on sotsiaaldemokraatidele linnaloodus ja rohealad, aga samas ollakse koalitsioonijõuna nõus kesklinna pargi hävitamise ning parki ehitamisega.

Ühest küljest on sotsid justkui nõus Tartu kliimakavaga, kus kirjas, et iga üksikut puud tuleb Tartus väärtustada, teisalt aga kirjutatakse rahuliku südamega alla keskpargis ca seitsmekümne ja rohkema puu mahavõtmisele. Vastuolu on nii karjuv. Ka neid seitsetkümmend puud tuleb Tartus väärtustada (ja alles hoida), mitte vahetada neid peenrahaks võimul olemiseks.

Veel volikogu praeguse koosseisu ette kinnitamisele tuleva linna uue üldplaneeringu vastuvõtmine tuleb jätta järgmisele volikogule pärast valimisi. Liiga palju on praegu selles tähtsas dokumendis segadust ja vasturääkivusi ning tartlaste ettepanekutega mitte arvestamist. Taas töötab Reformierakonna teerull, mida paraku aitavad lükata ka sotsiaaldemokraadid.

See on koht, kus sotsidel oleks võimalus lüüa selg sirgu ja näidata, et nad ei ole Reformierakonna puudlid, et neis on tartulikkust Tartu eest seista, seista häälekalt ja linnarahvast kuulata. Mida kostate, sotsiaaldemokraadid Tartus? Kas säilitate oma näo oma valijate ees ning jätate ühiselt koos opositsiooniga üldplaneeringu vastu võtmata, lastes uuel volikogul teha need rasked, aga targad otsused.

Paljudele tartlaste ettepanekutele üldplaneeringu kohta (näiteks mitte vähendada Tartus rohealasid) on linnavõim paljuski vastanud formaalselt ja üldsõnaliselt. Umbes nii: kuna meie oleme juba otsustanud nii, siis me teie ettepanekut ei arvesta. Just sellist suhtumist tuleb muuta, tartlasi tuleb palju lahtisemate kõrvadega kuulata (see tähendab ka küsitlusi ja hääletusi, mida linnavõim peaks siis ka arvestama). Paljude tartlaste käest saadud tarkus on kindlasti suurem kui vaid raekoja kabinettides välja mõeldav.