Lugu ilmus Tartu Postimehes 2021 november

Tartu uus linnavolikogu ja -valitsus on paika saanud, kohe algavad volikogus eelarve arutlused ning pannakse paika Tartu vajaduspõhised eelistatuimad esmased valikud ning investeeringud. Tervitatav on uue abilinnapea Priit Humal mõtted koostöö osas opositsiooniga, kui neil häid mõtteid jagub. „On õige, kui koalitsioon võtab opositsiooni mõistlikud ettepanekud arvesse ja määrav pole jõudude ülekaal, leiab vastne Tartu abilinnapea“ on abilinnapea öelnud (26.11.21 Tartu Postimees)

Asugem nüüd kohe meie linna elu paremaks muutvate ideede ja ettepanekute juurde. Teen ettepaneku muuta aegajalt teemaks tõusva Marja tänava silla asukohta ning viia see võimalik uus eelisarendatav kergliiklussild tagasi Tuglase tänava pikendusele ühendama Emajõe sealseid kaldaid.

Tuglase tänava pikendusena on sellel sillal hoopis rohkem potentsiaali linna arengus, ühendades nii kahte kallast, ühendades kogukondi, ühendades inimesi ja lisaks tekitada nende vahel ühine sünergia. Usun, et kui linnavalitsus peaks selle plaani heaks kiitma, tuleb idee taha ka kogu opositsioon, mis oleks üle pika aja positiivne pretsedent Tartus. Vahel võiks ka koos opositsiooniga ju miskit ühiselt ellu viia, nii nagu vastne abilinnapea on just välja öelnud.

Miks just Tuglase tänava kergliiklussild, mitte Marja tänava oma?

Hiljuti valminud lodjakoda, Tähtvere spordi- ja vabaajapargi plaanid ja uuendused, lisaks linna hea plaan korrastada sealne supelrand on suurepärased arendused. Kõik need asjad viivadki järelduseni, et paremat kohta uuele kergliiklussillale kui Tuglase tänava pikendus, on raske leida. Selle piirkonna mõlemad kaldad on juba täna inimeste poolt ülihästi vastu võetud, need arenevad võimsalt, ja kui lisame sinna ühendava silla, muutub see piirkond veelgi atraktiivsemaks. Tugalse silla asukoht on praktilisem ja tekitab parema sünergia vastas kaldaga, kui mõelda ratsionaalselt.

Suvel aitab just sild selles terviklikus vaba aja piirkonnas nautida veemõnusid mõlemal kaldal, Tähtvere spordipargi ja ülikooli spordihoones toimetavad spordihuvilised saavad juurde suurepärase jooksuringi (Tuglase silla ja Kroonuaia silla ring oleks ca 2,5 kilomeetrit). Talvel pakub sild suusasõpradele võimaluse külastada ka Ülejõepoolset kallast, rääkimata niisama jalutajatest ning puhkajatest.

Selline positiivne sünergia tõmbab paremini käima ka lodjakoja arengu, aitab neil ennast paremini majandada, leides juurde huvilisi ka vastaskaldalt. Silla tekkel on positiivne mõju linnaosade arengule, mis ühendaks ja seoks paremini Raadi ja Tähtvere ning  aidates ka Eesti Rahva Muuseum Tähtverele lähemale

Uus linnavõim, mis oleks? Kas teeme midagi ka ühiselt Tartus järgneva nelja aastaga ära.