Tanel Tein

Riigikogu liige, Eesti 200

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti arvamusloos (12.04.24 Tartu Postimehes: Elo Kiivet: kuidas lugeda Süku planeeringut. Spikker) pakub abilinnapea oma tegemata tööle lahendust, kui ise ei oska või ei saa aru, võta spikker välja ja spikerda!

Paraku eksamil spikerdada ei tohi ja selles osas jään oma arvamusloos Tartu Postimehes (Tanel Tein: Süku detailplaneeringu eskiis on poolik ja hämab juba eos) esialgse öeldu juurde: “Linnavalitsuse ruumiloome osakond ja vastutav abilinnapea on selgelt lati alt läbi jooksnud ning detailplaneeringu ala puudutavad lahendused on läbi töötamata, puudulikud või lausa olematud. Juku saadetaks korduseksamile.” Teisisõnu, abilinnapea peab oma tegemata töö eest vastutuse võtma ja tagasi astuma.

Abilinnapea soovitab linnarahvale spikkrit planeeringus, mis on avalikule väljapankule saadetud detailplnaeeringu eskiislahendus! Miks peab detailplneeringus spikkrit kasutama, tegemist on ju detailsete lahendustega ja asi peab olema selge.

Kõik planeeringud tuleb detailselt ka läbi joonistada, et linnarahvas ei peaks spikkrit kasutama. Kui abilinnapea vastab oma arvamusloos: “Kuidas tänavad muutuvad? Vabaduse puiestee muutub kitsamaks – säilib kahesuunaline autoliiklus, nii et kummaski suunas on üks sõidurada koos ratta- ja kõnniteega.”

Miks seda pole siis joonistatud täpselt eskiisjoonisele? Kui keegi sooviks selle kohta avalikul väljapankul ka midagi arvata, siis lähtejoonis on kahjuks ebaproffesionaalselt puudulik, et võimaldada sinna avalikule väljapankule suunatud lahendusele anda asjalikku tagasisidet. Tuleb tunnitstada, et linnvalitus tegeleb jälle näitliku kaasamisega. Seletuskirjas olev jutt on ilus ja selge, aga ei kajastu eskiisijoonisel!

Või võtame näiteks detailse eskiisjoonise tingmärgid – mida tähendab näitlik?

Et planeeringu alale kavandatud võimalik lisahoonestus, mänguväljak ja teised detailsed asukohad? Kui jah, siis peavad need olema detailplaneeringu käigus ka esialgselt selgelt näidatud ning märgistatud joonisel, mittetähistatud umbmäärase alana.

Mille kohta me avalikul väljapankul arvamust siis esitame?

Jutu tuum on see, et sellele avalikule väljapanekule saadetud tööst peab arusaama ka tädi maali, aga lisaks detailsemat tagasiside anda sooviv Tartu kodanik, kes linnakeskkonnast hoolib. Abilinnpea poolt kinnitatud ja seejärel väljapanekule esitatud lähteandmed kukuvad aga isegi spikkrit kasutades eksamilt läbi. Keskpargi ülisensitiivse üldplaneeringu protsessi käigus lubati meile tartlastele hoopis midagi muud, et kõik selgus tuleb ning saabub detailpleneringu käigus. See protsess käib nüüd. Illustreeriv 3D pilt, mis lisati selle planeeringu juurde on ilmselgelt äge ja selge, aga paraku endiselt vigu täis. Selle tulemusel saab ka tädi maali vale arusaama ning Tartu kodanik ei saa oma sisulist õiget panust anda.

Miks ma arvan, et abilinnpea aeg on ümber? Ta ei ole olnud oma töös kahjuks pädev, pole piisavalt professionaalne, nõudlik ja objektiivne teenuspakkujate osas. Võibolla tuleneb see sellest, et planeeringu on koostanud parteikaaslane Mart Hiob! Tuleb rõhutada, et vaidlus minu arvamusloos ei olnud ju selles, kas SÜKU sellesse kohta tuleb või mitte. Nüüd, kus hoone on paigas, siis oleks aeg ka ausalt näidata, mis selle järelejäänud pargi ja tänavatega saab. Eskiisist ei saa isegi spikkri abiga aru ehk on veel vaja mingit võtit, mis seda sifreeritud pilti lahti aitab harutada. Minu hinnangult peab abilinnapea võtma vastutuse ning astuma tagasi.